ÚČETNICTVÍ
PRO OSOBY A FIRMY

Mzdové poradenství, zpracování mezd , vedení účetnictví – to je naše nabídka pro Vás. Našim klientům zpracujeme jak finanční, tak mzdové účetnictví a to fyzickým i právnickým osobám. Zpracujeme daňové přiznání, budeme Vás zastupovat při kontrolách na Správě sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven.

Aktivně spolupracujeme s právníkem, daňovým poradcem, pravidelně se zúčastňujeme školení pořádaných Svazem účetních.

Daňová evidence – evidence příjmů a výdajů

– Peněžní deník
– Kniha závazků a pohledávek
– Evidence hmotného a nehmotného majetku
– Evidence DPH
– Daňové přiznání
– Přehledy o příjmech pro PSSZ či OSSZ a zdravotní pojišťovny
– Zastupování klienta při kontrole u finančního úřadu

Podvojné účetnictví – vedení účetnictví pro malé a střední firmy

– Vedení účetních knih
– Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
– Evidence DPH
– Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
– Zpracování statistických výkazů
– Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice
– Zastupování klienta při kontrole u finančního úřadu

Daňová přiznání – zpracování všech typů daňových přiznání

– DPH
– Daň z příjmu fyzických osob
– Daň z příjmu právnických osob
– Silniční daň
– Ostatní daně