MZDY
A PERSONALISTIKA

Pro živnostníky a pravnické osoby nabízíme kompletní zpracování mezd včetně související agendy. Pomáháme vám již 23 let.  Za tuto dobu jsme získali bohaté zkušenosti s vlastní mzdovou problematikou a nastavili vysoce efektivní procesy spolupráce.
Odbornost, individuální přístup, rozumné ceny a flexibilita, to jsou vlastnosti, které naši zákazníci oceňují.

Naše služby pro vás

–  Vyhotovení pracovních smluv
–  Vyhotovení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
–  Přihlášení a odhlášení pracovníka na PSSZ či OSSZ a zdravotní pojišťovně
–  Vyhotovení výstupních formulářů (zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list důchodového pojištění )
–  Zpracování měsíční mzdy
–  Měsíční přehledy na PSSZ a zdravotní pojišťovny
–  Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle zákona č. 125/1993 Sb.
–  Roční vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti odvedené zaměstnavatelem
–  Roční vyúčtování srážkové daně z příjmů  z dohod o provedení práce odvedené zaměstnavatelem
–  Roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnance
–  Zastupování klienta při kontrole sociálního a zdravotního pojištění

Výhody externího zpracování mezd

–  Soustředíte se pouze na obor činnosti Vaší firmy
–  Mzdy kompletně zpracuje specializovaná firma
–  Úspora mzdových nákladů
–  Legislativní servis
–  Přenesení zodpovědnosti
–  Diskrétnost