K úrazovému pojištění je povinný přihlásit se každý zaměstnavatel,

Úrazové pojištění zaměstnanců upravuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.

K úrazovému pojištění neboli zákonnému pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je ze zákona povinný přihlásit se každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

Pojištění vzniká ze zákona, neuzavírá se žádná pojistná smlouva, a vztahuje se na všechny zaměstnance s platnou pracovní smlouvou, nebo na zaměstnance, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Pojištění vzniká ode dne uzavření prvního pracovněprávního vztahu.
 
Zaměstnavatel musí vznik prvního pracovněprávního vztahu písemně nebo elektronicky nahlásit pojišťovně. Státem je povinně určená pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Do konce roku 1992 měli zaměstnavatelé možnost pojistit se také u České pojišťovny, a.