EET

Dne 13.4.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“). Některé části tohoto zákona vstupují v účinnost dne 1.9.2016, převážná část potom 1.12.2016.
Elektronická evidence tržeb Dne 13.4.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“). Některé části tohoto zákona vstupují v účinnost dne 1.9.2016, převážná část potom 1.12.2016. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o EET, konkrétně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na problematiku elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) z pohledu neziskových subjektů. Nejdříve začněme některými obecnými aspekty úpravy EET. Fáze zavádění EET Subjekty EET jsou poplatníci daně z příjmů, a to jak fyzické, tak právnické osoby, tyto subjekty ale budou do evidence zapojovány postupně, z důvodu postupného náběhu celého systému, a to ve 4 fázích: a)v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby, konkrétně NACE 55 – Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…), NACE 56 – Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě, …

Zdroj: UNES (Účetnictví neziskového sektoru) 2016/7-8