Brát si, anebo nebrat si účtenku?

500504

Ministerstvo financi na základě připomínek upravuje zákon o evidenci elektronických tržeb.
Povinnosti budou evidovat tržby budou mít jak :

•  právnické osoby s podnikatelskou činností,
•  podnikající fyzické osoby, pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice

Průběh online evidence tržeb:

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna atp.).
2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).

4. Zákazník převezme účtenku (ale není to jeho povinnost).

5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

Veškeré informace jsou citovány z účetní kavárny a portálu pohoda.